Salut mental

Psicologia

L’objectiu de la teràpia psicològica o dels tractaments psicològics consisteix en el fet que la persona que busca ajuda posi en pràctica formes eficaces de solucionar, afrontar, controlar, vèncer o prevenir els problemes psicològics o situacions problemàtiques i dificultats, tant internes com externes, que fan que la persona se senti malament en un moment de la seva vida.

Podem atendre davant la presència de malestar psíquic i subjectiu que pugui afectar el nostre quefer diari. Encara que no sols es redueix a quan es presenti aquest malestar, sinó que també en moments que necessitem assessorament, escolta per part d’un professional que ens ofereixi diverses tècniques davant diferents situacions que se’ns presenten en la nostra vida.

Psicologia infantil.

Consultar amb un psicòleg infantil ajuda als pares a entendre el que està succeint amb el seu fill, donant-li eines per a comprendre millor el que les dificultats dels seus fills poden mostrar i les necessitats específiques que cada nen pot requerir. A vegades tres o quatre entrevistes d’orientació per als pares resulten suficients. Altres vegades el nen pot requerir un espai terapèutic per a ell. Serà el professional el que valori la situació que pugui ser més convenient en cada cas.

Es realitzen consultes en aquesta disciplina, en situacions d’estancament en el desenvolupament infantil, en regressions del comportament, casos de baixa autoestima, nens amb baixa tolerància a la frustració, en presència de conductes difícils, hostils o agressives, quan un nen manifesta intranquil·litat, problemes per a concentrar-se, trastorns en la interacció social, canvis inexplicables de conducta, sorgiment de problemes físics sense causa mèdica, traumes, situacions de violència, timidesa, nens excessivament adaptats.

Les problemàtiques més habituals:

 • Retard maduratiu.
 • TEA.
 • Estimulació i rehabilitació.
 • Dèficit d’atenció, amb hiperactivitat o sense.
 • Dificultats en l’aprenentatge.
 • Avaluació de perfil cognitiu i treball amb la plataforma SINCROLAB.
 • Problemes del llenguatge, logopèdia i logofoniatria.
 • Problemes de conducta.
 • Habilitats socials.
 • Integració sensorial.
 • Trastorns emocionals, ansietat, pors, tristesa.
 • Autoestima.

Teràpia psicològica per a adolescents.

Comptem amb un equip de Psicologia especialista en l’atenció a l’adolescència, ja que és una de les etapes que implica moltes preses de decisions, donat que es produeixen canvis significatius en l’àmbit personal (físic, emocional i identitari), escolar, familiar, social, entre d’altres, provocant qüestionaments tant d’un mateix com dels altres, arribant sovint a crisis existencials fortes o inclús depressió, sovint ni la família, pares o amics no saben com ajudar a l’adolescent i a vegades ell/a no ho permet.

Psicologia Adults.

En moltes ocasions els adults trobem que el nostre equilibri emocional es ressent i que la nostra qualitat de vida es deteriora per problemes o situacions difícils que ens succeeixen. A vegades, tractem de tirar endavant pels nostres mitjans i ens sentim frustrats per no aconseguir-ho. En aquests moments, és quan es pot acudir a un psicòleg perquè pugui ajudar-nos a restablir el benestar i l’equilibri emocional perdut, tot això mitjançant una psicoteràpia per a adults.
Àrees d’Intervenció:
 • Trastorns de l’estat d’ànim.
 • Ansietat.
 • Fòbies.
 • Estrès.
 • Depressió.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Alteracions psicosomàtiques.
 • TEPT i trauma complex (EMDR).
 • Desenvolupament personal.
 • Relacions socials: laborals, familiars, amistats…
 • Autoconeixement i autoestima.
 • Organització i gestió del temps.
 • Deteriorament Cognitiu.
 • Estimulació i rehabilitació.

Psiquiatria

La Psiquiatria és l’especialitat de la Medicina que s’ocupa de la salut mental de les persones. Es dedica a l’estudi i promoció de la salut mental, així com al diagnòstic i tractament dels trastorns mentals, trastorns de comportament i de les addiccions.

Part de la seva tasca és escoltar el relat de les persones que senten malestar, indagar en el possible origen, explorar la presència de símptomes psíquics associats al malestar i estudiar les repercussions actuals i futures. Tota aquesta informació li dona accés a fer una aproximació diagnòstica que permeti oferir un tractament adequat.

Demaneu cita amb els nostres professionals